ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM REGIONALNEGO W DĘBICY OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

 

 

 

 

Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19

 

 

1.Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie może skutkować koniecznością opuszczenia muzeum.

2. Przed wejściu do  MR w Dębicy każdy ze zwiedzających obowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem lub założenia rękawiczek jednorazowych.

3. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby zachowują dystans 1,5 m.

4. Ruchem zwiedzających kierują kwalifikowani opiekunowie zbiorów dyżurujący na ekspozycjach.

5. Zwiedzający obowiązani są do zachowania odstępu pomiędzy sobą minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin).

6. Wycieczki szkolne lub inne grupy zorganizowane są proszone o wcześniejsze umówienie wizyty w MR poprzez kontakt mailowy sekretariat@muzeumwdebicy.pl  lub kontakt telefoniczny 14 683 74 28

7. Opiekun wycieczki szkolnej lub grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia listy osób zwiedzających z danymi takimi jak: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY

8. Opiekun grupy zobowiązany jest do dopilnowania swoich podopiecznych, aby posiadali maseczki zasłaniające nos i usta, dezynfekowali dłonie lub przebywali w rękawiczkach oraz nie dotykali ekspozycji

9. Odpowiedzialność za stan zdrowia grup zorganizowanych lub wycieczek szkolnych spoczywa na opiekunie w/w grup

10. Obowiązuje całkowity zakaz wejścia dla osób z widocznymi objawami chorobowymi