Warsztaty muzealne - prasztuka

Na ziemiach polskich nie zostały odnalezione przykłady figuralnego malarstwa jaskiniowego. Jednak podróż w czasie do czasów prehistorycznych, która odbywa się za sprawą nowo otwartej wystawy, stwarza okazję do przyglądnięcia się motywom i warsztatowi pracy człowieka prehistorycznego, który wykonywał takie malowidła na terenach Francji czy Hiszpanii. To również moment, w którym rodzi się sztuka - choć powody jej powstania różniły się znacznie od tych jakie przyjmujemy współcześnie.

1

Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób malowali praprzodkowie, z czego powstawały barwniki, jak podpisywał się ówczesny człowiek i dlaczego na ścianach jaskiń z malowidłami znajdują się ślady dzid i oszczepów. Każdy wykonał na specjalnie przygotowanej ścianie wizerunek wylosowanego zwierzęcia z repertuaru tych, jakie uwieczniali ludzie pierwotni.

1

Warsztaty towarzysza ekspozycji: "Pradzieje i wczesne średniowiecze ziemi dębickiej". 17 czerwca 2009 r. uczestniczyły w nich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy.