Uroczystości w 75-tą rocznicę likwidacji dębickiego getta

21 lipca 1942 roku w rezultacie zbrodniczych działań niemieckiego okupanta doszło do pierwszej likwidacji żydowskiego getta w Dębicy. W jej wyniku łącznie życie straciło około trzy tysiące mieszkańców Dębicy i okolic wyznania mojżeszowego. Po 75 latach Miasto Dębica, Muzeum Regionalne w Dębicy i pan Ireneusz Socha - niezależny badacz, przygotowali z tej okazji uroczystości upamiętniające. Wraz z Dębiczanami i delegacjami władz Miasta Dębicy i Starostwa Powiatowego w Dębicy w uroczystości udział wzięli członkowie delegacji Towarzystwa Dębiczan w Izraelu i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Na początku zebrano się na terenie dawnego getta, gdzie 75 lat temu dokonała się zbrodnia przeciwko ludzkości. Następnie hołd złożono pamięci Leokadii i Aleksandra Mikołajkowów, którzy narażając własne oraz swych synów życie uratowali przed Zagłady 13-osobową rodzinę Reichów. Potem zebrani udali się na miejsce kaźni na Wolicy, gdzie Niemcy zamordowali 574 żydowskich mieszkańców Dębicy. Tam też został odmówiony Kadisz. Na zakończenie w Rynku odbył się kameralny koncert muzyki klezmerskiej w jazzowej interpretacji.

Od lewej: Prof.Jonathan Webber z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie i Avi Baumol, wysłannik Naczelnego Rabina RP przy mogile zamordowanych w 1942 r podczas obchodów 75-lecia