Ponownie dostępny książko - album "Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian"

Ponownie w sprzedaży dostępny jest książko - album "Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian" autorstwa Jacka Dymitrowskiego, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W tej pozycji autor ukazuje początki historii Dębicy oraz dzieje wybranych 14 miejsc w mieście ze szczególnym uwzględnieniem minionego stulecia. Całość narracji splata się z ilustracjami, którymi są historyczne pocztówki z początków XX wieku oraz dokładnie te same miejsca sfotografowane w 2018 roku. Pocztówki pochodzą z prywatnego zbioru państwa Joanny i Jacka Dymitrowskich. Autorem współczesnych fotografii jest pan Dariusz Tyrpin. Książka formatu A4 wydana jest w dwóch językach: polskim i angielskim. Pozycja ta, dostępna jest w sprzedaży w sekretariacie Muzeum Regionalnego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 4 od dnia 19 marca br. Wysoka jakość.  Cena 60 PLN.

Serdecznie zapraszamy.

książko - album "Dębica dawniej, Dębica dzisiaj - wiek przemian"   ponownie dostępny