Nowy Rocznik Muzeum Regionalnego już w sprzedaży

Rok 2020 był rokiem szczególnym dla wielu Polaków. To rok, który jednoznacznie wpisał się w pamięć o tak wielkich wydarzeniach dla naszego Narodu, jak stulecie narodzin Karola Wojtyły, jednego z największych naszych Rodaków w historii, jak również stulecie zwycięstwa odradzającego się państwa polskiego nad bolszewicką Rosją, która płomieniem rewolucji, chciała ogarnąć ówczesną Europę. W obecnym numerze naszego rocznika prezentujemy związki dębiczan w z tymi historycznymi wydarzeniami. Tym wydarzeniom poświęciliśmy także wystawy, które obecnie możemy oglądać w murach Muzeum Regionalnego w Dębicy. Jednocześnie nie możemy zapomnieć, że właśnie minęły dwie ważne rocznice: 125 urodzin księżnej Heleny Jabłonowskiej, jednej z najpiękniejszych moralnie postaci w dziejach naszej Małej Ojczyzny, jak również 60-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej. Tym dwom wydarzeniom również poświęcamy osobne artykuły. W mijającym roku kilku wybitnych dębiczan odeszło do lepszego ze światów. Jednym z nich był Krzysztof Penderecki, któremu jest poświęcony osobny z tekstów. Nowością w naszym wydawnictwie jest za to tematyka sportowa, która po raz pierwszy gości na naszych stronach. Łącznie rocznik liczy 267 stron i zawiera 11 artykułów poświęconych Janowi Pawłowi II (autorzy: Jacek Dymitrowski i s. dr Agnieszka Skrzypek SBDNP), bitwie pod Komarowem (autor: Artur Getler), związkom rodziny Raczyńskich z Zawadą (autor: dr Grażyna Woźny), początkom Dębicy (autor: Tomasz Czapla), dziejom Sokoła na naszych terenach (autorzy: Jan Swół i Katarzyna Zalewska), postaciom: Heleny księżnej Jabłonowskiej {autor: Aneta Urbanek), Krzysztofa Pendereckiego (autor: Edward Wodzień), dziejom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej (autor: Jacek Dymitrowski) oraz pięknej karcie sekcji kolarskiej KS Wisłoka (autor: Ewa Smoleń). Rocznik zawiera również dębickie kalendarium za rok 2020, jak również jest bogato ilustrowany. Uważamy, że zakup tego wydawnictwa będzie trafionym przedsięwzięciem. Autorzy artykułów to obecni pracownicy naszego muzeum oraz osoby stale z nami współpracujące. Rocznik w cenie 35 PLN jest do nabycia w sekretariacie Muzeum Regionalnego w Dębicy przy ulicy Ratuszowej 4. Serdecznie zapraszamy.