Wystawa czasowa "z biegiem wisłoki. krajobraz kulturowy i przyrodniczy doliny i dorzecza"

Od 18 maja w naszym Muzeum można oglądać wystawę czasową pt. Z biegiem Wisłoki. Krajobraz kulturowy i przyrodniczy doliny i dorzecza.Tytuł ekspozycji wskazuje na jej różnorodność i bogactwo tematu. Prezentujemy rzekę Wisłokę, ciągnącą się  na długości 164 km i piękno, jakie ją otacza - świat przyrody i człowieka, ujęte w kontekście historycznym. Rzeka jest wspólnym źródłem, miejscem, w którym więź człowieka z naturą zawsze brała swój początek, w nim się zespalała. Wisłoka jest ponadto wspólnym nurtem łączącym różne kultury etnograficzne, wyrosłe na innym podłożu osadniczym: Rusinów zwanych Łemkami, Pogórzan, pośrednio Krakowiaków i Rzeszowiaków, wreszcie Lasowiaków. Ideą wystawy jest ukazanie tej właśnie różnorodności kulturowej, ale i wspólnoty skupionej wzdłuż jednej, bliskiej nam rzeki. Wystawa, na którą zapraszamy, jest opowieścią o przenikaniu się tych kultur, o ich współobecności i podobieństwach, a także o bogactwie, które wyróżnia każdą z nich. Wybrane eksponaty etnograficzne, oryginalne ubiory, sprzęty i wyroby rękodzielnictwa kryją w sobie tajemnicę estetyki, lokalnego doświadczenia piękna, ale i tajemnicę postępu. Na wystawie oglądać można eksponaty przyrodnicze związane z doliną Wisłoki, począwszy od jej Źródlisk w Beskidzie Niskim, poprzez Magurski Park Narodowy, Pogórze, ziemię dębicką, skończywszy na ujściu do Wisły na ziemi mieleckiej.Piękno przyrody ukryte w barwie, kształtach i krajobrazie, którego cząstki można doświadczyć na wystawie urzeka i zachęca do wędrówki brzegiem rzeki, z potokami, do źródeł. Taki jest również cel tej wystawy, to zaproszenie do obcowania z krajobrazem doliny Wisłoki.

 

W zebraniu eksponatów obrazujących tę różnorodność kulturową i przyrodniczą wsparły nas zaprzyjaźnione muzea. Poza własnymi muzealiami prezentujemy eksponaty pochodzące ze zbiorów: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Regionalnego w Jaśle, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, Muzeum Łowiectwa w Rzeszowie, Pana Andrzeja Trzeciaka. Wśród eksponatów lokalnych znajdziemy pochodzące z okolic Dębicy, Pilzna, Żyrakowa, Mokrego, Gumnisk. Wystawę wzbogaciły znakomite fotografie m.in. autorstwa Dariusza Tyrpina, oraz Agnieszki Nowak i Andrzeja Czaderny z Magurskiego Parku Narodowego.

Wszystkim wymienionym, jak też niewymienionym, którzy współpracowali z nami przy organizacji wystawy Muzeum składa serdecznie podziękowanie.