Debica i okolice w początkach Państwa Polskiego

29.04.2008 r. w Muzeum Regionalnym w Dębicy została otwarta nowa wystawa bogato ilustrująca pod katem archeologicznym obraz Dębicy i okolic w okresie początków państwa polskiego.

W ostatnich latach prowadzona jest wielka akcja badawczo- konserwatorska, pod nazwą "Archeologiczne Zdjęcie Polski". Jej istotą jest zbadanie przez archeologów powierzchni kraju i ewidencja wszystkich stanowisk. Badania Dolinie Wisłoki ujawniły setki stanowisk- z wielu okresów, w tym te, których fragmenty dokumentacji możemy zobaczyć na wystawie.

Stanowiska są pozornie niewidocznie w terenie. Pełne rozpoznanie przynoszą dopiero badania wykopaliskowe. Przykładem takich są prezentowane rezultaty badań cmentarzyska kurhanowego z IX w. w Brzeźnicy. Cmentarzysko zostało odkryte w 1976 roku, badania potwierdziły jego wczesnośredniowieczne pochodzenie. Na wystawie zobaczyć możemy zrekonstruowaną urnę (popielnicę) znalezioną w kurhanie. Dokumentacja pokazuje ponadto również etapy prowadzenia wykopalisk, plastyczną wizualizację obrzędu ciałopalenia i opis powstawania kurhanu.

Materiał fotograficzny przybliża również wygląd odkrytej osady w Stasiówce (VIII-IX w.), wysoko ocenianej ze względu na jej wartość naukową. To prawdopodobnie najstarsze ślady osadnictwa słowiańskiego na ziemiach Dębicy. W jej ramach zlokalizowano ślady po domach, paleniskach, budynkach gospodarczych, jak również fragmenty naczyń glinianych. Możemy dowiedzieć się jak wyglądała konstrukcja nośna takiego domostwa, układ i wielkość budynków. W gablotach - liczne zbiory fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych.

Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie i przekazana Muzeum Regionalnemu w Dębicy dzięki uprzejmości Pana dyrektora Andrzeja Szpunara.