"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek- z historii dębickiej Straży Pożarnej"

Dużym zainteresowaniem cieszyła się otwarta 9 listopada 2007 r. w Muzeum Regionalnym w Dębicy przy współpracy w PSP w Dębicy, wystawa pt. "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - z historii dębickiej Straży Pożarnej".

Wystawa odnosiła się do historii powstania Ochotniczych Straży Pożarnych, jako zalążka Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. Początki zawodowej Straży Pożarnej datuje się na 1953 rok. Kilka z najstarszych fotografii ukazują kilkunastu strażaków OSP wraz z żonami pozującymi do zdjęcia oraz interesujący portret - zdjęcie przedstawiające Gustawa Drechnego, komendanta OSP w Pilźnie przed I wojną światową.

Kolejne zdjęcia obrazują rozwój dębickiej Straży Pożarnej, udział w licznych akcjach gaśniczych (wśród nich ciekawe fotografie z pożaru w dębickiej Fabryce Farb i Lakierów), oraz akcjach ratunkowych.Na wystawie oprócz zdjęć, ciekawostką są dwie pompy przenośne z I poł. XX wieku, hełmy strażackie z czasów austriackich aż po współczesne, umundurowanie galowe strażaków, kombinezony specjalistyczne do ratownictwa chemicznego i akcji w wysokich temperaturach, przyrządy do wykrywania skażenia chemicznego itp.

Na cele ekspozycji udało się wypożyczyć z Muzeum Regionalnego w Kolbuszowej sztandar OSP w Dębicy z początków lat dwudziestych XX wieku. A przed budynkiem stanął, wypożyczony z OSP w Krownicach (dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Dębica) jeden z pierwszych współczesnych wozów gaśniczych, Star 25 sprzed 50 lat.

Wśród licznie zgromadzonych gości w otwarciu wzięli udział: Pan Kazimierz Moskal- Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Tadeusz Kamiński - Przewodniczący Rady Powiatu, bryg. Zbigniew Lasko - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy, władze Miasta Dębicy, emerytowani strażacy, druhowie OSP i mieszkańcy Dębicy.