22 stycznia 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

 22 stycznia wspominać będziemy wielki polski zryw niepodległościowy z 1863 r. Choć powstanie wybuchło w zaborze rosyjskim, w istocie było zrywem ogólnonarodowym, w którym licznie wzięli udział także członkowie ruchu spiskowego z Galicji, a wśród nich grupa Dębiczan. Ochotnicy z miasta nad Wisłoką zaciągnęli się do oddziałów mjr Edwarda Dunajewskiego i mjr Jana Popiela- "Chościakiewicza", formowanych w korpusie dowodzonym przez gen. Zygmunta Jordana. Wraz z nim wzięli udział w bitwie pod Komorowem 20 czerwca 1863 r., po której wielu powstańców trafiło do rosyjskiej niewoli. Wśród nich był Julian Posiński z Dębicy. Temat akcji werbunkowej organizowanej przez miejscowego aptekarza Masłowskiego oraz udziału Dębiczan w powstaniu styczniowym wciąż oczekuje na badania. Wiemy, że poza wspomnianym już Posińskim, w działaniach powstańczych brali udział m.in. Mikołaj Osuchowski i Michał Pawlikowski z Dębicy, bracia Kalitowie z Siedlisk. Niewątpliwie znaczący udział w organizowaniu pomocy dla powstania mieli miejscowi ziemianie i duchowieństwo. Dwory i plebanie były miejscem gromadzenia i przerzutu broni dla oddziałów powstańczych w sandomierskiem i na Lubelszczyznę. Z okazji tego wspomnienia, prezentujemy Państwu stronę tytułową rocznicowego wydania pisma wydawanego w czasie II wojny przez Polaków w Rumunii -"Biuletynu Informacyjnego Uchodźców Polskich w Rumunii", nr 21 z dnia 22 stycznia 1940 r. Warto zanurzyć się w treść zamieszczonego w nim artykułu. Pismo pochodzi ze zbioru archiwalnych pamiątek po Kazimierzu Wyleżyńskim, dębiczaninie, lekarzu, który w 1939 r. znalazł się wśród uchodźców w Rumunii i tam spędził resztę swojego życia. Archiwalia przekazała w darze dla muzeum Pani Lidia Kochan.

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego